Kontakt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Sekce fondů EU, odbor digitalizace a internetu

Štěpánská 796/44, 110 00  Praha 1

email: pripominky@mpo.cz

nebo použít přímo podatelnu Ministerstva, viz: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/kontakty/kontakty-na-ministerstvo-prumyslu-a-obchodu–22974/