Vysvětlivky

Barva ZSJ – Klasifikace základních sídelních jednotek (ZSJ) dle kritérií pro stanovení barvy na základě pokrytí adresních míst
https://www.mapainternetu.cz/vysvetlivky/barva-zsj/

OBAM – Adresní místo obytné budovy
https://www.mapainternetu.cz/vysvetlivky/obam/

RÚIAN – Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
https://www.cuzk.cz/ruian/RUIAN.aspx

ZSJ – Základní sídelní jednotka
https://www.czso.cz/csu/rso/zsj_rso