OBAM

Za adresní místa obytných budov (OBAM) jsou považována adresní místa, která

  • náleží do stavebního objektu s kódem využití dle klasifikace RÚIAN: 3,6,7,11 (vysvětlení kódů viz níže)
  • náleží do stavebního objektu s kódem využití dle klasifikace RÚIAN: 19 (jiná stavba) a mají dle RÚIAN alespoň jeden byt
  • náleží do stavebního objektu bez přiřazeného kódu využití, ale mají dle RÚIAN alespoň jeden byt

 

KOD VYUŽITÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU
1 průmyslový objekt
2 zemědělská usedlost
3 objekt k bydlení
4 objekt lesního hospodářství
5 objekt občanské vybavenosti
6 bytový dům
7 rodinný dům
8 stavba pro rodinnou rekreaci
9 stavba pro shromažďování většího počtu osob
10 stavba pro obchod
11 stavba ubytovacího zařízení
12 stavba pro výrobu a skladování
13 zemědělská stavba
14 stavba pro administrativu
15 stavba občanského vybavení
16 stavba technického vybavení
17 stavba pro dopravu
18 garáž
19 jiná stavba
20 víceúčelová stavba
21 skleník
22 přehrada
23 hráz přehrazující vodní tok nebo údolí
24 hráz k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni
25 hráz ohrazující umělou vodní nádrž
26 jez
27 stavba k plaveb.účelům v korytech nebo na březích vod.toků
28 stavba k využití vodní energie (vodní elektrárna)
29 stavba odkaliště
30 rozestavěné jednotky