Barva ZSJ

Vysvětlení barevné klasifikace základních sídelních jednotek (ZSJ) dle
kritérií pro stanovení barvy na základě pokrytí adresních míst obytných budov (OBAM):

 • Bílá:
  pokrytí NGA sítěmi ≤ 40 %
  pokrytí NGA sítěmi ≤ 50 % maximálně jednou technologií
 • Šedá:
  pokrytí NGA sítěmi > 50 % maximálně jedním provozovatelem
  pokrytí NGA sítěmi > 40 % maximálně jedním provozovatelem a současně více
  než jednou technologií
 • Černá:
  pokrytí NGA sítěmi > 50 % více než jedním provozovatelem
  pokrytí NGA sítěmi > 40 % více než jednou technologií současně více než
  jedním provozovatelem
 • ZSJ bez OBAM:
  základní sídelní jednotka bez přítomnosti adresního místa obytné budovy (OBAM)